Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 24/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. o zawarciu umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia 3.000.000 akcji serii B Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz wyznaczenia pierwszego dnia notowania przedmiotowych akcji na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień ww. umowy, ulegnie ona wygaśnięciu z dniem dzisiejszym, tj. 22 września 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.