Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki na bieżący rok obrotowy, zgodnie z którym:
– jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 29 stycznia 2016 r.,
– jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2016 r.,
– jednostkowy raport okresowy za 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2016 r.,
– jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2016 r., 
-12 jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2016 r.

Wszelkie ewentualne zmiany w powyższym zakresie będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.