Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) ? 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

document's icon

GTS - treść podjętych uchwał zwz

Zobacz PDF