Zarząd Spółki Geotrans S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Spółki. Obecny adres strony internetowej jest następujący: www.geotrans.com.pl

Nastąpiła również zmiana adresu e-mail Spółki. Obecny adres e-mail jest następujący: biuro@geotrans.com.pl

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.