Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, ?Emitent?) informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 r. Spółka została poinformowana o wcześniejszym wykupie przez Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący względem Emitenta) 430 sztuk obligacji imiennych serii A wraz z odsetkami za łączną kwotę ok. 495 tys. zł, w wyniku czego do spłaty pozostało łącznie 570 sztuk obligacji imiennych serii A plus odsetki.

Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje w nawiązaniu do treści pkt 4.13 Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 23 lipca 2015 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.