Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki

document's icon

GTS_raport_roczny_2020

Zobacz PDF

document's icon

GTS_raport_roczny_2020_1_Sprawozdanie_Finansowe_2020

Zobacz PDF

document's icon

GTS_raport_roczny_2020_2_Sprawozdanie_Zarządu_2020

Zobacz PDF

document's icon

GTS_raport_roczny_2020_3_Sprawozdanie_Biegłego_Rewidenta_2020

Zobacz PDF