Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych przekazanego w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ zadeklarowany przez Emitenta termin przekazania do wiadomości publicznej raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. przypadać miał na dzień 16 listopada 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. zostaje ustalony na dzień 6 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”