Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 9 września 2020 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

document's icon

Zwołanie NWZ

Zobacz PDF

document's icon

Projekty uchwał

Zobacz PDF

document's icon

Klauzula RODO

Zobacz PDF

document's icon

Wzór pełnomocnictwa

Zobacz PDF

document's icon

Zmiany Statutu

Zobacz PDF

document's icon

Akcje i głosy

Zobacz PDF

document's icon

Opinia Zarządu

Zobacz PDF