Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

document's icon

GTS - zał. 1 Sprawozdanie finansowe za 2015 r

Zobacz PDF

document's icon

GTS - Raport Roczny za 2015 r

Zobacz PDF

document's icon

GTS - zał. 2 Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2015 r

Zobacz PDF

document's icon

GTS - zał. 3 Opinia i raport biegłego z badania SF za 2015 r.

Zobacz PDF