Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. Emitent otrzymał od Starostwa Powiatowego w Legnicy decyzję z dnia 16 maja 2016 r. w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie odzysku R5 i R3 w ramach prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce w gminie Krotoszyce. Decyzja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarząd opublikował wyżej wymienioną informację z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozwoju, ze względu na realizację celu strategicznego, tj. zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania osadu ściekowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.