Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Przemysława Weremczuka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.