Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect