Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

• raport roczny za 2023 rok obrotowy – 19 marca 2024 r.
• raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 10 maja 2024 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 9 sierpnia 2024 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 8 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.