Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– raport roczny za 2021 rok obrotowy – 21 marca 2022 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 10 maja 2022 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 10 sierpnia 2022 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 10 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.