Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 12 lutego 2020 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 13 maja 2020 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 12 sierpnia 2020 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16 listopada 2020 r.

– raport roczny za 2019 rok obrotowy – 20 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.