Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 8 lutego 2019 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 10 maja 2019 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 9 sierpnia 2019 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 8 listopada 2019 r.
– Jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 24 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.