Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 12 lutego 2018 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 11 maja 2018 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 13 sierpnia 2018 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 12 listopada 2018 r.
– Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 25 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.