Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 r.
– Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
– Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 r.
– Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.
– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.