Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2020 z dnia 9 września 2020 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości kwestionariusze osobowe Pana Tomasza Styrculi oraz Pana Andrzeja Knigawki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”