„Oddajemy tereny naturze” to nie tylko slogan, ale znacząca część naszej działalności. Stwierdzenie to traktujemy bardzo poważnie i świadczą o tym liczby W latach 2018-2020 posadziliśmy ponad 67 533 drzew i krzewów.

Planując wszystkie nasze działania myślimy perspektywicznie i uwzględniamy nie tylko „tu i teraz”. Wiemy jak dużą rolę odgrywa natura nie tylko w naszym życiu, ale również dla przyszłych pokoleń. Dlatego działając według długoterminowego planu tworzymy lasy! Częścią naszej strategii rozwoju jest wyznaczenie sobie coraz ambitniejszych celów co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę sadzonych przez nas roślin. W efekcie do 2023 roku planujemy posadzić około 280 000 roślin.

Nikogo nie trzeba przekonywać do znaczenia drzew w naszym otoczeniu. W dobie widma kryzysu klimatycznego lasy mogą stać się jedną z najskuteczniejszych broni zwalczających jego skutki. W procesie fotosyntezy drzewa pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, biorąc udział w procesie fotosyntezy w znaczący sposób przyczyniają się do łagodzenia efektu cieplarnianego.

Z badań przeprowadzonych przez fińskich naukowców wynika, że 1 ha lasu może pochłonąć  równowartość rocznej emisji CO2 produkowanej przez cztery samochody osobowe (przyjmując, że jeden pojazd produkuje 160g zanieczyszczeń na 1 km i przejeżdża średnio 14 tys. km rocznie). Natomiast średnio w ciągu swojego życia drzewo jest w stanie pochłonąć 750 kg CO2. Dla po-równia każdy człowiek w ciągu doby emituje ok. 1kg CO2.

Każdy z realizowanych przez nas projektów jest inny, dlatego zawsze staramy się wypracować niepowtarzalne rozwiązania. Jednym z zasadniczych elementów jest dobór roślin jakie posadzimy na danym terenie w taki sposób, aby wspierać jego bioróżnorodność.

Wierzymy, że działania jakie podejmujemy teraz będą przynosiły korzyści przez wiele lat. Słynne słowa wypowiedziane przez René Dubos w 1972 roku „myśl globalnie działaj lokalnie” przyświecają nam w codziennej pracy. W naszych projektach wykorzystujemy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania funkcjonujące na całym świecie. Jednak wszystkie rozwiązania indywidualnie dostosowujemy do konkretnej lokalizacji. Przykładem jest właśnie odpowiedni dobór drzew i krzewów, stanowiący bardzo ważny element każdego projektu. Sadzona przez nas roślinność jest dobierana tak, aby nie zaburzała, a uzupełniała lokalną bioróżnorodności i wtapiała się w lokalny krajobraz.