Współpraca biznesu i samorządu może przynieść wiele, czasem nie oczywistych, korzyści dla obu stron. Komunikacja oparta na transparentności, szczerości i otwarciu na drugą stronę jest podstawą budowania relacji biznesowych. Dlaczego zarówno samorządowcy jak i przedsiębiorcy powinni budować takie relacji i kto może więcej zyskać na współpracy?

W teksie analizujemy:

  • Relacje na linii biznes-samorząd
  • Korzyści płynące ze współpracy samorządu i biznesu
  • Zaangażowanie przedsiębiorstwa w lokalną społeczność
  • Wsparcie jakiego udziela samorząd przedsiębiorstwom
  • Partnerskie relacje w komunikacji
  • Nowatorskie podejście do inwestycji

Relacje podstawą każdego biznesu

Truizmem jest stwierdzenie, że wiele decyzji biznesowych zależy od relacji między ludzkich. Jednakże jest to niezmierne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa ściśle współpracującego z władzami lokalnymi. Relacje zachodzące na linii biznes- samorząd mogą w znaczący sposób wpływać na obie strony. Geotrans jako firma od lat współpracująca z jednostkami samorządu terytorialnego w całej Polsce doskonale zdaje sobie sprawę jaką budującą wartość ma szczera, oparta na wzajemnym szacunku komunikacja. Jednym z filarów naszej działalności jest transparentności wszelkich działań jakie podejmujemy. Jako spółka akcyjna jesteśmy zobowiązani do publikowania wszelkich danych oraz sprawozdań finansowych, jednak nasze działania to coś więcej. Partnerskie relacje oparte na jawności komunikacji oraz systemu gospodarczego są doskonałym punktem wyjścia do długoletniej owocnej współpracy. Transparentne działania i otwarta komunikacja budują zarówno przedsiębiorczość jak lokalne społeczności. Dzięki jasno określanym kryteriom współpracy oraz jawności przetargów możliwe jest tworzenie kultury zaufania oraz kapitału społecznego.

Współpraca biznesu i samorządu- podwójna wygrana?

Proces budowania relacji zapewniający rozwój partnerów jest złożony i wieloetapowy. Jednakże jego fundamentem jest wzajemne zaufanie i otwarcie się na współprace. Z badań przeprowadzonych przez Rzetelną Firmę wynika, że jedynie 36% przedsiębiorców uważa, że działalność władz lokalnych wpływa na rozwój przedsiębiorczości. Co ciekawe, 86% ankietowanych samorządowców twierdzi, że ich działalności przyczynia się do wzmocnienia biznesu. Tak duża różnica może wynikać z zaburzonej komunikacji pomiędzy podmiotami. Zakłócona komunikacja lub jej brak może mieć daleko idące konsekwencje, szczególnie odczuwalne dla samorządów. Biznes dysponujący większymi możliwościami łatwiej i szybciej dostosuje się do nowych okoliczności. Natomiast lokalny samorząd, który znaczną część swojego budżetu opiera na przychodach pochodzących z wszelkiego rodzaju podatków może utracić środki. Oczywistym jest, że żaden biznes nie istnieje w próżni. Sprzyjające środowisko może wpłynąć nie tylko na rozwój samego przedsiębiorstwa, ale i powstawanie kolejnych inwestycji, które zapewniają samorządom kolejne wpływy do budżetu. Jednym z najczęstszych problemów w budowaniu relacji na linii biznes- samorząd jest swoista krótkowzroczność obu stron. Wypracowanie odpowiedniego środowiska zapewniającego równorzędność podmiotów może stać się punktem wyjścia dla wieloletniej współpracy.

Podatki to nie wszystko

Należy podkreślić, że współpraca między biznesem a samorządem lokalnym nie opiera się tylko na zależnościach finansowych. Zarówno władze lokalne jak i przedsiębiorcy mogą zyskać na takiej współpracy znacznie więcej. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest przykładem takiej szeroko zakrojonej współpracy. Nowoczesne podejście do biznesu zakłada uwzględnienie interesów społecznych oraz kwestii ochrony środowiska już na etapie budowania przedsiębiorstwa. Jest to podejście implikowane również przez biznesy, które decydują się na inwestycje na danym obszarze wnosząc do lokalnej społeczności wartości dodane. Na tym etapie zaangażowanie samorządów lokalnych jako organu wspierającego i doradczego jest nieocenione. Jako firma inwestująca w całej Polsce staramy się jak najlepiej poznać lokalne otoczenie. Możemy godzinnymi mówić o każdej z naszych inwestycji, jednak jesteśmy świadomi, że lokalne władze najlepiej znają otoczenie. Dlatego chcemy czerpać z tej wiedzy, uczuć się i wprowadzać innowacyjne rozwiązania opracowane dla konkretnych lokalizacji. Współpraca przedsiębiorstwa i władz lokalnych może przynieść widoczne, wymierne korzyści. Jednakże, aby do tego doszło oba podmioty muszą wypracować transparentne relacje umożliwiającą taką współpracę.

Jak biznes może wspierać samorząd?

Kolejnym aspektem, który jest niewidoczny dla osób z zewnątrz jest ilość czasu i pracy jaką należy włożyć w przygotowanie oraz wdrożenie inwestycji na danym terenie. Potencjany przedsiębiorca musi zmierzyć się nie tylko z kwestiami natury formalno-prawnej, ale również z problemami komunikacyjnymi, które znacząco wydłużają czas postępowań. Przyczyn takiej opieszałości urzędników może być oczywiście wiele. Jednakże jedną z nich jest z pewnością nie zrozumienie intencji przedsiębiorcy oraz niedostrzeganie potencjalnych korzyści dla samorządów. Budowanie partnerski relacji wymaga zaangażowania, ale przede wszystkim zaufania. Zdarzają się niestety przypadki, gdzie władze lokalne „stawiają mur” w relacjach z inwestorem. W efekcie przedsiębiorca wycofuje się z współpracy znajdując bardziej przyjazne środowisko biznesowe, a samorząd traci wręcz podwójnie. Każdy biznes na terenie gminy to coś więcej niż wpływy z podatków, to także nowe miejsca pracy, zaangażowanie w lokalne inicjatywy (np. w zakresie ochrony środowiska), wspieranie lokalnej społeczności czy chociażby udział w lokalnych akcjach charytatywnych.

Przedsiębiorca i samorząd- partnerzy biznesowi?

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, nie tylko ze względu na wszechobecną technologię, ale także zmiany w sposobie komunikowania się. Z nieukrywaną radością obserwujemy jak archaiczny wręcz podział na „MY samorząd” i „ONI przedsiębiorcy” odchodzi w zapomnienie. Ten sztuczny podział jest zastępowany przez nowoczesną komunikację opartą o partnerskie relacje. Współpraca biznesu i lokalnych władz powinna budować poczucie wspólnoty interesów, która bezpośrednio przedkłada się na rozwój zarówno regionu jak i przedsiębiorczości. Z pozoru różne oczekiwania i cele bardzo często mają wiele wspólnego. Równorzędne traktowanie podmiotów oraz komunikacja oparta na partnerskich relacjach w znacznym stopniu przyczynia się nie tylko do realizacji tych celów, ale także skrócenia czasu czy zwielokrotniania zysków dla obu stron.

Indywidualne podejście jako klucz do sukcesu

Kolejną kwestią związaną z reakcjami samorządów z biznesem jest zamykanie się w sztywnych ramach swoich oczekiwań, przeświadczeń a nawet obaw. Już wielokrotnie przekonaliśmy się, że szczera rozmowa może diametralnie zmienić postrzeganie drugiej strony. Otwarcie na inny punkt widzenia daje nowe możliwości oraz rozwiązania. Dlatego bardzo doceniamy doradztwo, wskazówki oraz wszelką pomoc ze strony naszych partnerów. Nieszablonowe myślenie i wychodzenie poza utarte schematy, choć czasem niekomfortowe może przyczynić się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań. Spotkania, szczerość oraz po prostu chęci współpracy są najlepszym punktem wyjścia nawet w potencjalnie najtrudniejszych sytuacjach. Bardzo ważnym elementem komunikacji jest otwarcie na potrzeby i punkt widzenia rozmówcy. Zrozumienie drugiej strony jest często kluczem do sukcesu, który jest rozumiany jako sukces obu współpracujących ze sobą podmiotów.