zmianywprawie – Geotrans S.A.

Zmiany w ustawie o odpadach

W październiku 2021 roku Sejm przyjął nowelizacje ustawy o odpadach oraz innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami. Głównym celem wprowadzanych zmian jest redukowanie ilości produkowanych odpadów. Zgodnie z nowelizacją, do 2035 roku ilość składowanych odpadów ma zostać zmniejszona do 10%. Wynik ten ma zostać osiągnięty poprzez poprawę recyklingu oraz wykorzystanych poddanych recyklingowi odpadów jako źródła surowców. […]