Dokumenty spółki – Geotrans S.A.
Data publikacji Tytuł
15/04/2024 Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect
25/10/2020 Dokument informacyjny Geotrans S.A. – 23.07.2015 r.
Dokument informacyjny Geotrans S.A. – 30.08.2016 r.
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Statut spółki