OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska obejmuje działania, których celem jest naprawienie wyrządzonych szkód, zapobiegnięcie ich powstawania oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich szkód.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Odpady w przeważającej części nadają się do ponownego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki.

REKULTYWACJA TERENÓW

Rekultywacja terenów to czynności polegające na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom, które zostały zniszczone w wyniku działalności człowieka.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OCHRONĄ ŚRODOWISKA,

ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW, REKULTYWACJĄ TERENÓW?

Jesteśmy po to, by likwidować zagrożenia ekologiczne i przeciwdziałać ich powstawaniu.