Misja Geotrans S.A.

Naszą misją jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, postępu technologicznego oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez gospodarcze wykorzystanie oraz przetwarzanie odpadów.

Zajmujemy się ochroną środowiska w segmencie zagospodarowania odpadów poprocesowych.

Obsługujemy:

 • przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków,

 • elektrociepłownie w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS).

Zajmujemy się również realizacją rekultywacji terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów.

Cechuje nas bogate doświadczenie i kompleksowa wiedza.

Rekultywujemy rocznie ponad 20 ha składowisk odpadów, odbieramy i zagospodarowujemy około 200 tys. mg odpady od ponad 70 klientów.

Jesteśmy na rynku ASO GPW, co czyni Geotrans S.A. firmą transparentną i godną zaufania.

Dysponujemy decyzjami administracyjnymi, w tym decyzjami w zakresie:

 • odzysku odpadów w procesie R5 oraz R3,

 • zbierania odpadów, 131 kodów odpadów,

 • transportu odpadów, 261 kodów odpadów.

Zapraszamy do współpracy.

Geotrans S.A.

Specjalizujemy się w:

 • ochronie środowiska
 • zagospodarowywaniu odpadów poprocesowych
 • rekultywacji terenów zdegradowanych
 • rekultywacji składowisk

Dysponujemy:

 • bogatym doświadczeniem
 • kompleksową wiedzą
 • niezbędnymi narzędziami
 • odpowiednim potencjałem technicznym