Wiele mówi się dziś o ochronie środowiska i oczywiście słusznie. Nie da się bowiem ukryć, że świadomość Polaków w tym zakresie jest coraz większa. Mimo to w dalszym ciągu wielu z nich nie zwraca uwagi na środowisko, w którym żyje, każdego dnia celowo (częściej nie) je zatruwając. Wiele zastrzeżeń na tej płaszczyźnie mieć można także i do śmieci. Zwłaszcza że ich grup jest naprawdę wiele i są one od siebie bardzo różne. Ważne jest więc właściwe zagospodarowanie opadów.

Czym jest zagospodarowanie odpadów?

Przede wszystkim wspomnieć trzeba tutaj o odpadach niebezpiecznych, które utylizuje się, a wcześniej przechowuje w sposób zupełnie inny niż na przykład odpady komunalne. Dlatego w każdym gospodarstwie powinny być miejsca, gdzie będą przechowywane baterie, oleje, akumulatory, elektronika, a nawet stare leki.

Odpady są problematyczne i nie podlega to żadnym wątpliwościom. Dlatego w szerszej perspektywie zająć się tym powinny wyspecjalizowane firmy. Obecnie pod tym względem i tak jest już coraz lepiej. Odpady niebezpieczne powierzać można bowiem wyspecjalizowanym podmiotom, dla których są to użyteczne surowce, odzyskując z nich nowe życie. Poza tym istnieje wiele skupów i miejsc, z których następnie przekazywane są one takim podmiotom.

Zagospodarowanie odpadów to więc nic innego jak zarządzanie śmieciami. Tak tymi mniej, jak i bardziej groźnymi dla środowiska. Cały proces pozyskiwania oraz przechowywania takich odpadów powinien być jak najbardziej efektywny, aby można było odzyskać z nich wiele surowców wtórnych. Z jednej strony minimalizowany jest wówczas negatywny wpływ takich odpadów na środowisko, z drugiej natomiast pozyskuje się z nich mnóstwo cennych surowców. Są oczywiście odpady, z których nie da się zbyt wiele odzyskać lub takich surowców jest niewiele. Wówczas celem takiego procesu jest minimalizacja strat, jakie ponieść może środowisko i do minimum zmniejszenie negatywnego wpływu na nie takich odpadów.

Do kolejnych etapów zagospodarowania odpadami zaliczyć można:

1) zbieranie odpadów
2) transport odpadów
3) odzysk surowców
4) unieszkodliwianie odpadów

Zadanie dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych

O profesjonalnym zagospodarowaniu odpadów pomyśleć powinny przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Te wytwarzają ich bowiem najwięcej. Oczywiste jest, że pozostałości procesu produkcji czy innych działań muszą być w sposób przepisowy wydalane, co jest zadaniem dla specjalistycznych firm zajmujących się odpadami.

W ostatnich kilku latach wiele na tej płaszczyźnie zmieniło się jednak również pod kątem gospodarstw domowych. Prawo idzie w kierunku, aby i zwykły obywatel zaczął segregować i odpowiednio gospodarować śmieciami wytwarzanymi w gospodarstwie domowym. Mowa tu choćby o segregowaniu odpadów. Dzięki temu odzyskuje i ponownie wykorzystuje się coraz większą ilość odpadów. Oszczędza się w ten sposób również cenne surowce.

Jakie odpady można ponownie przetwarzać?

Obecnie do ponownego przetwarzania nadaje się bardzo wiele różnych odpadów. Mowa tu między innymi o szkle, papierze, plastiku, odpadach organicznych, tekstyliach czy szczególnie niebezpiecznych dla środowiska elektrośmieciach. Wszystkie nie tylko mogą, ale też powinny być przetwarzane. Ważna natomiast jest ich wcześniejsza właściwa segregacja. Ta natomiast, jak zostało wspomniane wyżej, zaczyna się już od poziomu gospodarstw domowych.

Bardzo groźne dla środowiska są znajdujące się w odpadach metale ciężkie, przykładowo kadm, ołów, rtęć zawarta w świetlówkach czy nikiel z akumulatorów i baterii. Tylko niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że taki kadm nie tylko szkodzi nerkom, kościom czy negatywnie wpływa na zaburzenia funkcji rozrodczych. Dodatkowo może też powodować zmiany nowotworowe, a nie jest tajemnicą, że są one plagą współczesnych czasów. Wiele groźnych pierwiastków jest ważną częścią elektroniki i negatywnie wpływa na układ rozrodczy, a rtęć (choćby ze świetlówek) może odpowiadać za problemy ze wzrokiem, słuchem, ale też zaburzenia mowy i koordynacji ruchowej.

Wielu Polaków jest świadomych zagrożenia zanieczyszczenia środowiska. Mimo wszystko zanieczyszczają oni je zupełnie nieświadomie. Wiele mówi się dziś o paleniu w domowych piecach węglem, który jest słabej jakości. To nie wszystko, ponieważ zatruwanie atmosfery szkodliwymi pierwiastkami powstaje też przez spalanie drewna meblowego, które jest pokryte lakierem czy farbą, a nawet kartonów po mleku, plastikowych butelek, gum czy folii. Wiele z takich produktów powoduje przedostawanie się do środowiska dioksyn. Przez te rozumie się niezwykle trujące substancje, które bardzo długo się rozkładają i zachowują swoje toksyczne właściwości.

Co wytwarzamy podczas recyklingu odpadów?

Jednak przetwarzanie śmieci jest nie tylko z pożytkiem dla samego środowiska z uwagi, że nie trafiają do niego szkodliwe substancje. Poza tym wytwarzanie z nich nowych rzeczy jest też tańsze. Wystarczy przytoczyć przykłady. Otóż z recyklingu papieru wytworzyć można przeszło pięć tysięcy różnych przedmiotów np. papier toaletowy czy banknoty. Z kolei recykling szkła to tańsza produkcja kafelek, blatów, waty szklanej czy pojemników. Z plastiku wytwarza się butelki, zabawki, płyty termoizolacyjne, ramy okienne czy oleje opałowe, metale natomiast mogą być przetapiane, choć w ich przypadku wiele zależy od tego, w jakim stopniu są one zanieczyszczone wszelkimi domieszkami. Pozostają jeszcze odpady organiczne. To natomiast dobry nawóz, który przydaje się dla zakładów produkujących środki dla polskiego rolnictwa. Celowo na koniec zostawiliśmy tutaj elektrośmieci, które – jak wspomnieliśmy – stanowią największe zagrożenie dla środowiska. Z nich także odzyskać można całkiem sporo, ponieważ z telefonów pozyskuje się na przykład złoto.

Odpowiednie zagospodarowanie odpadów jest więc niezwykle ważne dla środowiska. Szkodliwe substancje go nie zatruwają, nie przedostając się do wody, ziemi czy powietrza. Segregacja odpadów, składowanie ich w specjalnych pojemnikach czy miejscach, a następnie korzystanie z firm zajmujących się wywozem i utylizacją jest więc bardzo ważne. Tak z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i własnego zdrowia.