Ochrona środowiska obejmuje działania, których celem jest naprawienie wyrządzonych szkód, zapobiegnięcie ich powstawania oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich szkód. Należą do nich między innymi

  • zachęcanie do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych poprzez oszczędzanie energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii,

  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,

  • utrzymywanie i przywracanie elementów środowiska do ich właściwego stanu,

  • recycyling, czyli segregowanie odpadów i ponowne ich wykorzystywanie.

Ochrona środowiska

GEOTRANS S.A.

Jesteśmy po to, by likwidować zagrożenia ekologiczne i przeciwdziałać ich powstawaniu. Budujemy wartości przedsiębiorstw w branży ochrony środowiska. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju i postępu technologicznego. Zajmujemy się przetwarzaniem odpadów.

W ramach ochrony środowiska:

  • rozwiązujemy problemy środowiskowe,

  • realizujemy powierzone nam zadania,

  • prowadzimy obsługę formalno-prawną,

  • opracowujemy projekty i sporządzamy dokumentacje projektowe,

  • opracowujemy raporty oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,

  • sporządzamy wnioski o wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.

Postęp cywilizacyjny industrializacja i rozbudowa niesie za sobą ryzyko zanieczyszczenia powietrza i wody. Oferujemy gospodarowanie zasobami naturalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ochrony i odnowy środowiska naturalnego.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OCHRONĄ ŚRODOWISKA,

ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW, REKULTYWACJĄ TERENÓW?

Jesteśmy po to, by likwidować zagrożenia ekologiczne i przeciwdziałać ich powstawaniu.