Nie jest tajemnicą, że wiele gruntów w Polsce jest zniszczonych wskutek działania człowieka. To oczywiste i nie podlega wątpliwościom. Jest jednak szansa, że po zakończeniu projektu ziemie takie uda się przywrócić do właściwego stanu sprzed rozpoczęcia działalności przemysłowej lub innego działania człowieka. Mowa wówczas o rekultywacji terenów zdegradowanych taką działalnością. Read More

Duża ilość terenów przemysłowych jest zdegradowanych. Po zakończeniu działań taki przedsiębiorca czy zarządca obiektu jest zmuszony do przeprowadzenia rekultywacji. Ta jest niezbędna, jeśli są to tereny mocno zniszczone ingerencją człowieka, co obecnie nie jest niczym zaskakującym i sporadycznym. Read More

Wiele mówi się dziś o ochronie środowiska i oczywiście słusznie. Nie da się bowiem ukryć, że świadomość Polaków w tym zakresie jest coraz większa. Mimo to w dalszym ciągu wielu z nich nie zwraca uwagi na środowisko, w którym żyje, każdego dnia celowo (częściej nie) je zatruwając. Read More

Przeprowadzenie rekultywacji jest czynnością, która wymaga zastosowania się do norm regulowanych prawnie. Co to jet rekultywacja terenu i jak przeprowadzić rekultywację terenu zgodnie z prawem? O tym poniżej. Read More